Město Aš vydalo další Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů

12.10.2018
Příspěvková organizace Knihovna, Muzeum a Infocentrum Aš vydala další Sborník Společnosti pro výzkum kamenných křížů. Výběr prací členů a přítel Společnosti pro rok 2018 obsahuje dohromady 25 odborných článků a statí od autorů domácích i zahraničních.

Záběr témat je letos skutečně široký, i když nejčastěji se opakujícím námětem je pochopitelně kamenný kříž. Čtenář si může například přečíst příspěvek Pavla Mataly, nazvaný Sochař a medailér Anton Grath a jeho vztah k Aši, movité památce Salva Guardia  se věnuje pracovník muzea Jiří Poor, Jiří Šlapák přispěl do sborníku pověstmi o křížích Ašska a Pavel Matala ml. článkem nazvaným Neznámá fotografie Edvarda Beneše u hraničního kamene „Bayern“.

Sborník lze zakoupit v pokladně muzea na Mikulášském vrchu.

Společnost se sídlem v Aši byla založena v roce 1984. Jejím cílem bylo vytvoření celorepublikové evidence monolitických křížů a případně jiných drobných památek a snaha o jejich záchranu.

Převzato ODTUD
Aktuálně z Chebska