Karlovarský kraj má novou koncepci cestovního ruchu

28.11.2018
Ilustrační foto
Největší potenciál Karlovarského kraje tkví v cestovním ruchu a lázeňství. Takové je poselství nové koncepce rozvoje cestovního ruchu a lázeňství pro období 2018 - 2023, kterou na svém jednání schválila Rada kraje. Jde o strategický dokument, jenž předpokládá, že cestovní ruch a lázeňství bude tvořit významnou část ekonomiky regionu a pomůže určit směr k jeho prosperitě.


​Cestovní ruch a navazující služby se už v současnosti podílí téměř 18 procenty na HDP Karlovarského kraje, přičemž v České republice je to okolo 5 procent podílu na HDP. V regionu je to klíčové odvětví, na svém území má kraj pětinu přírodních léčivých zdrojů a více než 50 procent lázeňské lůžkové kapacity v České republice. „Karlovarský kraj neměl od roku 2013 zpracovanou koncepci cestovního ruchu a lázeňství. Nyní jsme se ale rozhodli strategický dokument vytvořit a obrátil se s prosbou o spolupráci na odborníky v cestovním ruchu a lázeňství a na provozovatele služeb v těchto odvětvích. Nová koncepce je zpracovaná na období od roku 2018 do 2023 a je zacílená na efektivní využití potenciálu Karlovarského kraje za pomoci rozvoje destinačního managementu.“ uvedl krajský zastupitel pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO Vojtěch Franta.

V následujících letech se tedy kraj zaměří v této oblasti mimo jiné na rozvoj destinačního managementu a na podporu infocenter. Tyto cíle začal naplňovat již v letošním roce a připravil změnu dotačního programu na podporu aktivit v cestovním ruchu. „Inspirovali jsme se v krajích, kde jsou již nyní vidět výsledky kvalitního destinačního managementu, a náš dotační program jsme zacílili na podporu této věci, ale také na podporu venkovské turistiky, inovačních projektů nebo certifikovaných turistických infocenter. V této aktivitě nám byla nápomocna krajská destinační agentura Živý kraj, která i přes své zatím krátké působení má velký podíl na zvyšování kvality marketingu Karlovarského kraje,“ upřesnil zastupitel.

Dokument se dále zaměřuje na lázeňství a balneologii, především na potřebu navázat na výzkum a vývoj, který byl ukončen v roce 1992. Karlovarský kraj plánuje založit veřejnou výzkumnou instituci s názvem Institut lázeňství a balneologie, jejímž úkolem bude zajistit dostatek dat z ověřování vlivů a účinků přírodních léčivých zdrojů na lidský organismus ve 21. století. Tato data budou moci využívat poskytovatelé léčebné lázeňské péče a zvyšovat tím kvalitu svých služeb. Koncepce se ale zabývá také problémem dopravní dostupnosti regionu a zlepšením nabídky dalších aktivit pro návštěvníky kraje.

Zpracování koncepce je financováno s podporou Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Osmdesátistránkové dílo vyšlo na přibližně 170 tisíc korun. Zhotovitelem strategického dokumentu se stala společnost MindBridge Consulting, a. s., jež zvítězila ve výběrovém řízení.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Chebska