Diakonie ČCE pořádá v Chebu setkání pečujících formou podpůrných skupin

08.11.2018
Ilustrační foto
Tato setkání jsou určena zejména laickým pečujícím, kteří pečují především o osoby v seniorském věku, často dlouhodobě nemocné, nechodící nebo trpící demencí. Účastníkům pomohou, v první řadě díky vzájemnému sdílení a výměně zkušeností, lépe zvládnout a vyrovnat se s náročnou pečovatelskou rolí. Bude prostor na popovídání si, nácvik, probrání s odborníkem potíží, se kterými se setkávají, případně jen naslouchání a zjištění, co se osvědčilo ostatním. Neposledním úkolem bude naučit se relaxovat a přimět se odpočívat. Skupiny jsou otevřeny i lidem, kteří o péči teprve uvažují a chtějí si udělat představu, co obnáší. Setkání se konají v rámci projektu Pečuj doma a s námi, financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, pro účastníky jsou zdarma. Skupiny se uskuteční v Chebu v městské knihovně, Obrněné brigády 615/1, 350 37 Cheb.


Pátek 14. prosince 2018 (13:00 – 17:00 hod.)

Lektor: fyzioterapeut Mgr. František Vaňous

Prevence dekubitů, polohování a přesouvání nepohyblivého, cvičení podle diagnóz, aktivizace a jak ji provádět, nové metody pro domácí rehabilitaciČtvrtek 24. ledna 2019 (13:00 – 17:00 hod.)


Lektorka: Mgr. Radka Krygarová

-    kurz první pomoci - interaktivní přednáška od aktivní záchranářky

Sobota 23. března 2019 (9:00 – 13:00)

Lektorka: Pavlína Tonarová, DiS.

-     balintovská skupina s prvky krizové intervence

Informace a přihlášky: https://www.pecujdoma.cz/

telefonicky na čísle: 603 167 539 (Anna Matějovská), e-mailem na anna.matejovska@diakonie.cz

Ohlasy z akcí Pečuj doma:


„...Dostala jsem díky Vám jiný úhel pohledu na pomoc našim blízkým, našla jsem si své limity a omezení a zároveň jsem byla Vámi přijata se vším, co se ve mně dělo… Díky Vám jsem našla znovu cestu k sobě, cestu k mým blízkým, ať už ve věku seniorů, tak i ke svému bratru, který mi pomáhá, tak i k mým nejbližším, k mé rodině…“

„Chtěla bych Vám moc poděkovat za kurz Pečuj doma a s námi, který mi svým profesionálním a přitom velmi lidským přístupem svých přednášejících pomohl ve zvládání nelehkých situací spojených s onemocněním mého tatínka. Podpůrné skupiny mi dodaly novou energii, protože byly úžasným setkáním báječných lidí…“

Převzato ODTUD

Aktuálně z Chebska